Zelden herbeoordelingen

Begin 2016 eiste de minister dat de achterstanden bij het UWV zouden worden weggewerkt. Tien miljoen euro werd uitgetrokken om de tienduizend langdurig arbeidsongeschikten een medische herbeoordeling te geven. Vaak stonden zij al jaren op een wachtlijst. Daarnaast werd er meer tijd vrijgemaakt voor artsen die de herbeoordelingen moesten uitvoeren.
Deze maatregelen lijken maar deels effect te hebben gehad. Inmiddels is de achterstand van herbeoordelingen teruggelopen naar vierduizend, maar zijn de ‘gewone’ herbeoordelingen blijven liggen. Ook onze ervaring is dat aan beslissingen van het UWV om een (nieuwe) vervolguitkering toe te kennen vaak geen medische beoordeling ten grondslag ligt. 

Maximaal 38 maanden nadat een WGA-uitkering is toegekend, moet er een beslissing worden genomen over het vervolg. Arbeidsongeschikten krijgen dan een vervolguitkering of een zogeheten loonaanvullende uitkering. Dit beslismoment is ook een moment waarop er weer een medische beoordeling aan de orde is. Helaas zien we echter vaak dat er een ‘administratieve beslissing’ wordt genomen om een nieuwe uitkering toe te kennen. Maak indien uit de beslissing blijkt dat er geen medische beoordeling heeft plaatsgevonden altijd bezwaar.

Het is ook van belang om in de gaten te houden of je de beslissingen als (ex-)werkgever wel ontvangt. Zeker bij arbeidsongeschikten die uit dienst zijn gegaan, zien we nog al eens dat de ex-werkgever niet meer wordt geïnformeerd bij wijzigingen van de uitkering. Dit gecombineerd met het feit dat er vaker niet dan wel medische herbeoordelingen plaatsvinden, maken de kans groot dat je als werkgever te lang, onterecht hoge premies betaalt!