Verkorte wachttijd

Voor een werknemer was een verkorte wachttijd WIA aangevraagd. Het UWV wees deze aanvraag af, mede omdat de werknemer nog werkzaamheden verrichte. In bezwaar bracht StopWGA, naast een uitgebreid medisch verweer over de aandoening en de consequenties daarvan, een beschrijving in van de feitelijke werkzaamheden, zoals die verricht werden (met een daaraan gekoppelde loonwaarde van 0 euro, dit betrof puur sociaal/aanwezig mogen zijn). Daarop verklaarde het UWV het bezwaar gegrond. De werkgever kreeg restitutie met terugwerkende kracht van doorbetaald loon, waarvoor nu IVA ontvangen gaat worden.