Premie Whk na einde ERD

Als u eigenrisicodrager voor de WGA was in 2016, maar in 2017 niet meer, dan krijgt u 2 beschikkingen: een beschikking waarin de Belastingdienst het eigenrisicodragerschap beëindigt en een beschikking met de nieuwe percentages Werkhervattingskas (Whk). U krijgt deze beschikkingen uiterlijk maart 2017.

De vaststelling van de gedifferentieerde premie Whk voor (middel)grote werkgevers wijzigt vanaf 1 januari 2017. Deze wijziging geldt wanneer werkgevers na een periode van eigenrisicodragen terugkeren naar de publieke verzekering bij UWV. Bij de berekening van de premiecomponent WGA houdt de Belastingdienst voor 2017 rekening met uitkeringen uit de periode van eigenrisicodragen én met uitkeringen uit de periode waarin de werkgever publiek verzekerd was (tot maximaal 10 jaar terug). Deze wijziging in de premievaststelling geldt vanaf 1 januari 2017 voor alle (middel)grote werkgevers die na 1 juli 2015 zijn teruggekeerd naar de publieke verzekering bij UWV.

Wat moet werkgever doen?
Wat de werkgever moet doen tot hij de nieuwe beschikking heeft, hangt ervan af of hij een kleine of (middel)grote werkgever is:

Kleine werkgever
Als kleine werkgever gebruikt u in de aangifte loonheffingen 2017 de sectorale premie voor de gedifferentieerde premie Whk 2017. U vindt deze premie in Tabel 10a van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 van de Belastingdienst.

Middelgrote en grote werkgevers
Middelgrote en grote werkgevers kunnen in hun aangifte loonheffingen 2017 het percentage van 0 procent gebruiken, zoals staat in de beschikking van december 2016. Uiterlijk maart 2017 ontvang u een nieuwe beschikking met nieuwe percentages, die gelden vanaf 1 januari 2017. Als u de nieuwe beschikking heeft, vergelijkt u het nieuwe percentage Whk met het percentage in de aangiften. Als dit afwijkt, corrigeert u de aangiften vanaf 1 januari 2017.

Controleer uw nieuwe beschikking Whk 2017 goed en vraag de onderbouwing op van de eventueel toegerekende lasten middels een bezwaar. Wij zijn u graag van dienst bij het beheersbaar maken en houden van uw WGA-schadelast.