Werkgevers betaalden ook in 2017 teveel premie voor arbeidsongeschiktheid van (ex-) werknemers. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden vaak te lang aan werkgevers doorbelast en de kwaliteit van de beoordelingen door het UWV (als deze al uitgevoerd worden) lijkt onder de maat.

Wie bijna twee jaar ziek is en daardoor niet of minder kan werken, kan een WIA-uitkering aanvragen. Als de uitkering wordt toegekend door het UWV wordt in vrijwel alle gevallen een WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) uitkering toegekend. Het UWV verwacht dan dat er in de toekomst verbetering zal zijn, zodat iemand weer (meer) kan gaan werken. Als iemand een WGA-uitkering krijgt, is dat de eerste periode een uitkering gebaseerd op het laatstverdiende loon. Daarna wordt er door het UWV bekeken welke uitkering daarna moet volgen. Deze nieuwe beslissing moet gebaseerd zijn op een sociaal medisch onderzoek: misschien is de uitkeringsgerechtigde inmiddels wel beter of eigenlijk: meer belastbaar.

In de praktijk zien wij echter dat dit verplichte onderzoek niet wordt uitgevoerd. Zeker bij personen die volledig arbeidsongeschikt zijn, wordt automatisch een nieuwe loonaanvullende uitkering toegekend. De oorzaak? Het UWV heeft te weinig capaciteit aan verzekeringsartsen die deze personen moeten beoordelen. Eind 2016 had het UWV een achterstand van 4.000 WIA-beoordelingen en eind augustus 2017 is deze achterstand opgelopen tot ca. 7.300 beoordelingen. Als er (op verzoek) wel een beoordeling wordt gedaan, zien we in veel gevallen dat de verzekeringsarts ervan uit gaat dat er in de toekomst verbetering van de belastbaarheid verwacht wordt. In veel gevallen wordt echter niet aangegeven waarop deze verwachting is gebaseerd.

Het resultaat is dat personen vaak te lang, onterecht een WGA-uitkering krijgen. Onterecht omdat er (inmiddels) zeer regelmatig sprake is van verbetering of dat verbetering niet kan worden verwacht. Het is niet uitzonderlijk dat personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering pas vijf tot acht jaar na de eerste beoordeling weer worden gezien door het UWV.

Hoewel het UWV volop inzet op de werving en opleiding van nieuwe verzekeringsartsen is het niet onze verwachting dat achterstanden snel ingelopen zullen worden. De enige manier om te voorkomen dat u als werkgever niet te lang teveel betaalt, is door zelf aan te bel te trekken middels verzoeken om herbeoordeling en het maken van bezwaar.