Onterechte ZW uitkering

Een groot MKB bedrijf werd in het kader van de berekening gedifferentieerde premie Whk een ziektewetuitkering toegerekend. Deze uitkering werd toegerekend omdat deze persoon ziek uit dienst zou zijn gegaan. Bij dossiercontrole bleek echter dat aan deze persoon een zogeheten IVA uitkering was toegekend op dezelfde datum als dat de arbeidsongeschiktheid was ingegaan. Na bezwaar bij de Belastingdienst werd deze uitkering alsnog verwijderd, wat resulteerde in een lagere gedifferentieerde premie Whk.