FAQ

Kan de werkgever zelf de WGA-premie niet controleren?

Kan de bedrijfsarts van de werkgever dit niet doen?

Loopt de werkgever financieel risico door inschakeling van Stop WGA?

Loopt de werknemer financieel risico door inschakeling van Stop WGA?

Hoe zit dat met de privacy van de medewerkers?

Er heeft al eens een subsidiebureau de WGA-premie onderzocht, is het inschakelen van Stop WGA dan nog wel zinvol?

Hoe ervaren is Stop WGA?

Kan iedere werkgever Stop WGA inschakelen?

Wat levert het onderzoek van Stop WGA op?

Wat kost de dienstverlening van Stop WGA?

Is de werkgever zelf veel tijd kwijt aan Stop WGA?

Wie is Stop WGA?

Terminologie

WIA

WGA

ERD WGA

WGA-vast

WGA-flex

IVA

ZW

AO

Whk