Bezwaaractie Whk

Fout in de wet
Bent u grote werkgever (> 90 mw.) en betaalt u de Belastingdienst Whk-premie? Dan is het meer dan aannemelijk dat u recht heeft op een forse premieteruggaaf. Waarom? Grote werkgevers worden niet hetzelfde behandeld als kleinere werkgevers, en deze rechtsongelijkheid zorgt ervoor dat grote werkgevers een veel te hoge premie opgelegd hebben gekregen. En dat al sinds 2014. Het gaat niet om individuele ZW/WGA-dossiers, maar de volledige grondslag van de ZW- en WGA (Flex) is onjuist, dáár gaat het ons om.