Artikel 53 WIA

Onbekend maakt onbemind is een spreekwoord, dat wil zeggen dat men niet kan houden van wat men niet kent. Binnen onze praktijk blijkt ook ‘onbekend maakt onbenut’¬†vaak waar.

Zo zijn veel arbeidsongeschikten die hulpbehoevend zijn niet bekend met het feit dat op grond van artikel 53 WIA hun IVA uitkering tot 100% van hun WIA-maandloon kan worden opgehoogd. Het gaat dan om mensen die geregeld verzorging nodig hebben bij de alledaagse verzorging, zoals wassen, aankleden, eten, etc. en niet lang alleen kunnen worden gelaten. Om deze reden kan het UWV worden gevraagd de IVA uitkering, al dan niet tijdelijk te verhogen tot maximaal 100% in plaats van 75% van het WIA-maandloon.

Deze ophoging is niet mogelijk als de arbeidsongeschikte is opgenomen in een inrichting of instelling, waarvan de kosten worden vergoed door een (zorg)verzekering.