IVA

Een werknemer krijgt per 25-07-2010 een 80-100 WGA-uitkering tot op heden. Uit analyse van de dossierstukken blijkt, dat het UWV heeft nagelaten deze arbeidsongeschiktheid te volgen. Op grond van ingebrachte medische argumenten is aan de werknemer IVA toegekend, waarvan de lasten vallen binnen het publieke bestel. Bovendien kan op grond van medische argumenten de ingangsdatum van de IVA teruggelegd worden naar 25-09-2013. Een forse kostenbesparing voor de werkgever.