Stop ongecontroleerde WGA

De aan werkgevers toegerekende WGA-lasten zijn vaak onjuist. De kunst is om dit aan te tonen. Lastig, want soms ontbreken UWV-beslissingen die nodig zijn voor bezwaar of mist de werkgever, vanwege privacy-wetgeving, inzicht, waardoor een bezwaar niet goed onderbouwd kan worden. Terwijl de overheid de werkgever wel financieel verantwoordelijk houdt.

Wij weten de weg, we halen alle informatie boven tafel, en maken bezwaar mogelijk. Als professioneel rechtshulpverlener hebben wij toegang tot het volledige dossier (ook medisch), waardoor wij gefundeerd bezwaar kunnen maken tegen het oordeel van de UWV-arts. Deze aanpak levert een forse WGA-kostenbesparing op.
Ziet geen arts bij overgang uitkering
80-100 WGA hoort IVA te krijgen
Kans dat wij uw Whk premie beperken

Werkwijze

Onze aanpak is gunstig voor werkgever én werknemer Het stoppen van ongecontroleerde WGA is gunstig voor de werkgever, de financiële verantwoordelijkheid voor de jaarlijks terugkerende WGA-uitkering vervalt. Maar ook gunstig voor de werknemer. In 95% van de gevallen is een hogere uitkering het resultaat, een uitkering die nu betaald wordt door de overheid.
Probleem
Alle werkgevers betalen een premie voor de Werkhervattingskas, de Whk-premie. Bij publiek verzekerde (UWV) werkgevers is deze premie afhankelijk van het aantal medewerkers dat arbeidsongeschikt is geraakt en een WGA uitkering ontvangt. Gemiddeld kost een ex-werknemer met een WGA uitkering voor de werkgever zo'n € 150.000 gedurende de looptijd van de WGA. Vaak raken ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan en een uitkering ontvangen uit beeld. Aan dossieropbouw wordt niet gedaan en slechts één keer per jaar wordt de werkgever nog geconformeerd met de kosten, in de vorm van de beschikking Whk. Is het terecht dat uw ex-werknemer u na 3, 5 of 7 jaar nog wordt toegerekend? Vaak is dat niet het geval!
Oplossing
Herstel begint met informatie verzamelen. Het gebeurt regelmatig dat u als werkgever geen berichten meer ontvangt van het UWV, omdat u niet meer als belanghebbende bij de uitkering van de arbeidsongeschikte medewerker wordt gezien. Wij starten daarom altijd met het compleet maken van uw WIA dossiers. Per dossier ontvangt u vervolgens een advies over de mogelijkheden om kosten te reduceren. Bijvoorbeeld door een aanvraag tot herbeoordeling, waardoor het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid opnieuw moet beoordelen. Of door bezwaar te maken tegen een eerdere beslissing van het UWV. Wij nemen alle werkzaamheden volledig uit handen, waarbij u regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en altijd de controle houdt.
Resultaat
Onze inzet is gericht op het beheersen van uw WGA-schadelast, met als doel het naar beneden brengen van deze schadelast, oftewel een lagere Whk-premie. Dit doen wij in overleg met u, wij nemen alle werkzaamheden volledig uit handen, maar u houdt de regie. Wenst u na advies een bepaalde actie niet uit te voeren, respecteren wij deze keuze en kost dat u niets. Bij resultaat rekenen wij een percentage van het voordeel dat wij voor u hebben behaalt. Voor het instellen van (hoger) beroep brengen wij geen aanvullende kosten in rekening. Bijkomend resultaat is dat u (weer) zicht krijgt op de dossiers, waarvan de kosten u worden doorbelast in de Whk-premie.

Nieuws

Hieronder treft u relevante artikelen die wij tegen komen in ons werk rondom arbeidsongeschiktheid en de kosten die daarmee gepaard gaan voor werkgevers.

Contact

Adres
Spui 48 4539 PB Spui
E-mail: info@stopwga.nl Phone: 011 585 17 63